Ramboll contribuie la creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene

08 ianuarie 2010
Ramboll Romania a finalizat un proiect de dezvoltare a capacităţilor instituţionale ale autorităţilor române responsabile de administrarea Programului Operaţional Sectorial pentru Mediu.

Contact

Silviu Stoica

Dr.Ing., Director General
Telefon: +4021 232 0182

Ramboll Romania srl împreună cu Ecosfera spa au finalizat în condiţii bune proiectul “Asistenţă tehnică pentru întărirea capacităţii administrative a structurilor de nivel central şi regional responsabile cu administrarea Fondurilor structurale şi de coeziune”.

Proiectul a fost implementat în perioada 1 decembrie 2008 - 30 noiembrie 2009 având ca Beneficiar Ministerul Mediului şi al Pădurilor prin Autoritatea de Management (AM) şi cele 8 Organisme Intermediare (OI) pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu). Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2006.

Rezultate

În cadrul proiectului s-au organizat 43 sesiuni de instruire (cursuri şi instruire on-the-job) pentru personalul AM şi OI. 220 de funcţionari publici au fost instruiţi în achiziţii publice, condiţii de contract  FIDIC (FIDIC Roşu şi FIDIC Galben), Legea 10/1995,  Legea 50/1991, monitorizarea indicatorilor tehnici de realizare a proiectelor, monitorizarea financiară a proiectelor, tipuri de rapoarte, raportarea financiară etc. De asemenea, a fost elaborat „Ghidul de monitorizare POS Mediu”.

„Pe termen lung, acest proiect va contribui la creşterea şanselor pentru o rată de absorbţie ridicată a fondurilor europene post-aderare ca urmare a îmbunătăţirii capacităţii instituţionale a autorităţilor statului român de a gestiona proiecte de infrastructură de mediu finanţate din POS Mediu” a declarat d-na Stela Dezsy, Team leader al proiectului.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites