PROIECT LEGISLATIV

29 octombrie 2010

Ramboll Romania în asociere cu Relians Corp a semnat un contract cu Ministerul Administraţiei şi internelor ce vizează îmbunătăţirea sistemului legislativ cu accent pe reglementările din domeniul administraţiei publice în România.

Contact

Silviu Stoica

Dr.Ing., Director General
Telefon: +4021 232 0182

Ramboll Romania în asociere cu Relians Corp a semnat un contract cu Ministerul Administraţiei şi internelor ce vizează îmbunătăţirea sistemului legislativ cu accent pe reglementările din domeniul administraţiei publice în România.
Obiectivul specific al proiectului constă în promovarea de propuneri pentru reducerea disfuncţionalităţilor în aplicarea cadrului legislativ din domeniul administraţiei publice şi facilitarea implementării acestora la nivelul autorităţilor publice din România.

Acest proiect, contribuie la implementarea măsurii „Dezvoltarea capacităţii administrative de gestionare a Instrumentelor Structurale” din PO DCA al cărei obiectiv este consolidarea structurilor instituţionale la nivel central, regional şi local pentru a realiza un management eficient şi corect al Fondurilor Structurale şi de Coeziune, precum şi un management eficient al programelor.

Rezultate

Proiectul va avea ca rezultate: analize şi studii cu privire la disfuncţionalităţile identificate în implementarea legislaţiei incidente în domeniul administraţiei publice, soluţii legislative pentru remedierea acestor disfuncţionalităţi şi instrumente care să faciliteze implementarea soluţiilor legislative identificate (ghiduri, program de formare).

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites