Ramboll pregăteşte ghiduri EIM pentru România

14 iulie 2010

Ramboll pregăteşte ghiduri EIM pentru România.

Contact

Fănel Apostu

Expert de mediu
Telefon: +4021 314 8314


UE prin DG Regio şi DG Environment au solicitat grupului JASPERS (Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene) şi BEI (Banca Europeană de Investiţii), întocmirea unor ghiduri standardizate, care să fie utilizate în procedurile EIM (evaluarea impactului asupra mediului) de către consultanţi şi autorităţile de mediu. Necesitatea realizării acestor ghiduri a reieşit din calitatea variabilă a rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului care sunt întocmite pentru proiectele finanţate din fonduri UE.

7 ghiduri EIM


JASPERS a atribuit contractul pentru elaborarea ghidurilor EIM în favoarea Ramboll.  Vom pregăti şapte ghiduri naţionale sectoriale EIA pentru România, pentru următoarele tipuri de proiecte:  staţii de epurare a apelor uzate şi reţele de canalizare, captarea apelor subterane şi sisteme de alimentare cu apă, lucrări de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor, sisteme de management integrat al deşeurilor, construcţii de autostrăzi şi drumuri, construcţii de căi ferate şi instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere aplicate la instalaţii mari de ardere.


Contractul se implementează în Bucureşti şi va continua până în decembrie 2010. Ghidurile vor fi disponibile pentru toţi cei interesaţi.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites