Muzeul Mixt Tecuci

07 decembrie 2010

Ramboll Romania împreună cu Expert Proiect 2002 a semnat cu primăria oraşului Tecuci contractul pentru proiectul „Reconversie funcţională, consolidare şi restaurare – Muzeul Mixt Tecuci”.

Ramboll Romania împreună cu Expert Proiect 2002 a semnat cu primăria oraşului Tecuci contractul pentru proiectul „Reconversie funcţională, consolidare şi restaurare – Muzeul Mixt Tecuci”.
Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea şi restaurarea patrimoniului cultural naţional ţinând cont de principiile dezvoltării durabile, precum şi creşterea atractivităţii zonei pentru turişti, investitori dar şi pentru locuitorii săi. Proiectul va contribui atât la valorizarea bunurilor şi serviciilor culturale de la nivelul municipiului Tecuci ce vor căpăta o dublă valoare economică şi culturală.
Muzeul Mixt Tecuci este reprezentativ pentru municipiul Tecuci şi zonele adiacente ale acestuia, remarcându-se printr-un bogat inventar arheologic şi de artă, care cuprinde cea mai bogată şi importantă colecţie de cultură dacică din Moldova şi una din cele mai mari din ţară, cuprinzând 12347 piese.

Conservarea patrimoniului cultural

Valorificarea şi restaurarea patrimoniului presupune conservarea, promovarea moştenirii culturale şi perpetuarea tradiţiilor în zona tecuceană, ca factori de incluziune şi de solidaritate socială, de dezvoltare umană echilibrată  şi va conduce la creşterea capacităţii comunităţii tecucene de a păstra şi valorifica durabil patrimoniul şi tradiţiile culturale.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt: restaurarea, consolidarea şi reconversia funcţională a Muzeului Mixt Tecuci, includerea Muzeului Mixt Tecuci într-un circuit cultural turistic modern la nivel naţional, valorificarea potenţialului cultural turistic local. În acest scop Ramboll Romania împreună cu Expert Proiect 2002 vor asigura proiectul tehnic ce va sta la baza lucrărilor de restaurare şi consolidare.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites