Asistenţă tehnică pentru JASPERS

22 octombrie 2010

Ramboll în colaborare cu Deloitte şi C. Lotti & Associati a câştigat un proiect  pentru Asistenţa comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene (JASPERS)

Contact

Daniela Căncescu

Director Adjunct
Telefon: +4021 232 0182

Ramboll în colaborare cu Deloitte şi C. Lotti & Associati a câştigat un proiect  de Asistenţa Tehnică pentru Susţinerea Proiectelor în Regiunile Europene (JASPERS), privind mai multe proiecte în România.

Contractul se referă la implementarea proiectelor incluse în Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS-Mediu), co-finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC).

JASPERS are ca obiectiv sprijinirea procesului de pregătire a proiectelor majore care urmează să fie co-finanţate prin SCF în noile state membre, inclusiv România. În acest scop, Jaspers a stabilit un plan de acţiune pentru 2010 având ca obiectiv întărirea capacităţii autorităţilor naţionale şi regionale, în vederea elaborării de proiecte de calitate care să conducă la utilizarea eficientă a fondurilor UE şi la mobilizarea de surse suplimentare de finanţare.

Obiectivul misiunii este de a sprijini BEI în furnizarea de servicii de asistenţă tehnică pentru personalul JASPERS revizuirea aspectelor financiare, economice şi instituţionale a 4 propuneri de proiecte  în sectorul de termoficare, 11 proiecte de gestionare a deşeurilor solide şi 3 proiecte în sectorul siturilor contaminate istoric.

Experţii noştri vor sprijini JASPERS în asigurarea conformităţii structurilor financiare, economice şi instituţionale propuse în cadrul proiectelor, cu cerinţele CE, precum şi în demonstrarea fezabilităţii şi sustenabilităţii proiectelor. 

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites