Eficientizarea monitorizarii proiectelor POS CCE

21 iulie 2011

La începutul lunii iunie 2011, asocierea formata din Relians Corp si Ramboll Romania a semnat un contract cu Ministerul Economiei

Contact

Silviu Stoica

Dr.Ing., Director General
Telefon: +4021 232 0182

La începutul lunii iunie 2011, asocierea formată din Relians Corp şi Ramboll Romania a semnat un contract cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” (AM POS CCE). Contractul „Asistenţă tehnică pentru susţinerea activităţii de monitorizare a proiectelor finanţate în cadrul Axei I – Operaţiunea pentru Întreprinderi mari, din cadrul POS CCE” are o valoare de aproximativ 250.000 EUR.

Proiectul se întinde pe o perioada de 24 de luni şi urmăreşte asigurarea sprijinului de specialitate necesar eficientizării procesului de  monitorizare al proiectelor finanţate în cadrul Axei 1, contribuind la buna implementare a fondurilor alocate prin POS CCE.

În cadrul proiectului se vor implementa următoarele activităţi:

  • realizarea unui număr de 100 de misiuni de monitorizare pentru verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la  locul  realizării
  • analizarea a 400  de rapoarte de progres trimestriale/finale şi a 200 rapoarte de durabilitate, conform listei de verificare incluse in procedura de monitorizare-raportare AM POS CCE
  • organizarea a 6 sesiuni de instruire a beneficiarilor-Întreprinderi Mari în ceea ce priveşte implementarea activităţilor (realizare/monitorizare/raportare)
  • elaborarea unei propuneri de îmbunătăţire a procedurii de monitorizare/raportare a AM POS CCE.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites