Centrul de perfecţionare Voina

22 martie 2011

Supervizarea lucrărilor de construcţie

Contact

Daniela Căncescu

Director Adjunct
Telefon: +4021 232 0182

La începutul lunii martie 2011, Ramboll Romania a fost selectată pentru a furniza servicii de consultanţă către Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru administrarea şi supervizarea execuţiei lucrărilor de construcţie a Centrului de Perfecţionare Voina.

Construcţia Centrului de Perfecţionare Voina este parte integrantă a proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” finanţat prin fonduri  de la Banca Mondială şi  având ca obiectiv general susţinerea Guvernului României în procesul de implementare a Directivei UE privind protecţia calităţii apei împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole prin reducerea evacuărilor de nutrienţi în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacităţii instituţionale şi de reglementare.

Ramboll Romania va îndeplini funcţia de Manager de proiect  şi va asigura supervizarea lucrărilor pentru  construcţia Centrului de Perfecţionare Voina din comuna Lereşti, judeţul Argeş.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites