Implementarea Directivei Europene IPPC

Ramboll Romania a preluat sarcina de a dezvolta capacitatea autorităţilor româneşti locale şi regionale de a implementa legislaţia de mediu, în special Directiva IPPC. Ramboll Romania a oferit de asemenea consultanţă pentru dezvoltarea unor parteneriate durabile între autorităţile de mediu şi sectorul privat.

În calitate de nou membru al Uniunii Europene, România a trebuit să se alinieze la legislaţia de mediu europeană. Directiva IPPC reprezintă principalul document legislativ pentru reglementarea emisiilor industriale în aer, apă şi sol în Uniunea Europeană. IPPC se bazează pe autorităţi competente pentru a stabili valorile limită.

Proiectul s-a concentrat pe training-ul personalului administrativ, al acţionarilor şi operatorilor. Problematica de bază a inclus autorizarea şi inspectarea instalaţiilor IPPC şi procedurile pentru cooperare între părţile implicare în vederea întrunirii cerinţelor Directivei IPPC, recomandările BAT şi standardele de calitate pentru reglementările IPPC. Au fost instruiţi 220 de angajaţi ai autorităţilor de mediu şi 200 de  reprezentaţi din partea acţionarilor.

Ramboll Romania a implementat proiectul în cooperare cu Ramboll Danmark A/S, ca lider al consorţiului şi cu Project Management Ltd. (Irlanda) şi PM International Services Grup SRL.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites