Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscului de inundații

Situația actuală impune adaptarea la impactul inevitabil al schimbărilor climatice. Atât reducerea, cât și adaptarea la schimbările climatice impun o abordare holistică, transfrontalieră și interdisciplinară, implicând numeroase sectoare, cum ar fi transport, energie electrică, infrastructură, dezvoltare urbană și utilizarea resurselor naturale, precum și protecția sistemelor naturale și a mediului în ansamblu.

Contacts

Adelina Iancu

Adelina Iancu

Hydrotechnical Engineer
Telefon: +40 0725681650

Schimbările climatice

Ramboll este unul din consultanții de vârf din lume, oferind servicii de planificare și implementare pentru adaptarea la schimbările climatice și managementul riscului de inundații. Deservim atât sectorul public, cât și privat, la nivel național, regional și local. Oferim asistență clienților pentru a calcula implicațiile financiare ale schimbărilor climatice și a găsi soluții alternative pentru consecințe – reducere, precum și adaptare.

Adaptarea la schimbările climatice

Este un fapt general acceptat că încălzirea globală va duce la o creștere a nivelului mării la nivel mondial, sporind riscul de inundații în regiuni joase, de coastă. O creștere a frecvenței și gravității condițiilor meteorologice extreme va spori și mai mult acest risc, contribuind la inundațiile provocate de ape curgătoare și sisteme urbane de evacuare de capacitate insuficientă.

Aceste provocări impun luarea unor măsuri de adaptare în gestionarea bazinelor apelor curgătoare, alimentarea cu apă, managementul apelor pluviale și uzate și agricultură, pentru a indica doar câteva sectoare. Experiența noastră în modelare și evaluarea riscului de inundații provocate de ape marine, ape curgătoare și sisteme de evacuare le permite clienților să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la investiții viitoare. Soluțiile durabile din punct de vedere ecologic și financiar se bazează pe o evaluare a riscului de inundații și a costurilor pentru adaptarea la schimbările climatice. Investițiile în clădiri și infrastructură adaptate la schimbările climatice pot ajuta la protecția standardelor de viață și pot evita costuri umane și materiale nedorite produse de condiții climatice extreme și inundații.

Managementul riscului de inundații

Ramboll oferă un serviciu integrat în toate aspectele managementului riscului de inundații și proiectării. Inginerii și oamenii noștri de știință cu experiență vastă vin cu soluții inovatoare, solide la provocările puse de managementul apelor curgătoare și de suprafață și pot asigura cu succes planificarea corespunzătoare a proiectelor și conformitatea cu cerințele de reglementare.

Oferim asistență clienților la planificarea generală pentru a îndeplini cerințele Directivei UE privind inundațiile și a calcula riscul și gradul de expunere la inundații. Furnizăm soluții inovatoare și rentabile în privința costurilor pentru aceste situații, precum și pentru alte provocări legate de schimbările climatice.

Un serviciu integrat

Echipele Ramboll de management al riscului de inundații și adaptare la schimbările climatice oferă servicii integrate, de calitate superioară, în toate etapele unui proiect – de la studiile inițiale și evaluarea opțiunilor la soluții de proiectare eficiente în privința costurilor, aprobări din partea autorităților de reglementare și evaluare continuă după finalizare. Estimăm potențialul de inundații provocate de toate sursele, inclusiv ape de coastă, curgătoare, de suprafață, freatice, precum și structuri construite, cum ar fi rezervoare, scurgeri de suprafață, instalații de evacuare a apei și canalizări publice.

Inginerii noștri demonstrează o înțelegere aprofundată a modului în care inundațiile pot afecta un proiect de dezvoltare și transmitem în mod clar riscurile de inundații clienților și membrilor echipei de dezvoltare a proiectului. Acest lucru asigură că, în strânsă colaborare cu arhitecții peisagiști, planificatorii de trafic, inginerii de drumuri și tuneluri, biologii, geologii, geografii, economiștii noștri etc., riscurile de inundații sunt înțelese, estimate integral și reduse în mod adecvat, astfel încât întregul potențial al unui loc este maximizat.
Clienții noștri includ primării, companii de utilități, de dezvoltare, proprietari de terenuri, manageri de proprietăți, investitori și firme de asigurare. Furnizăm servicii agențiilor de mediu naționale, precum și autorităților locale și consiliilor departamentale.

Serviciile noastre includ:

Colectarea datelor și fezabilitate

 • evaluări și inspecții hidrologice
 • studii privind demersurile procedurale de reglementare, planificare generală și propuneri de locații
 • modelare hidraulică 1D/2D și cartografierea zonelor inundabile
 • estimări și studii referitoare la inundații și evaluarea structurilor de protecție împotriva inundațiilor
 • implicarea părților interesate
 • analize de costuri și beneficii.

Calcule socioeconomice

 • estimarea riscului de breșe
 • planificare și proiectare
 • consiliere la planificare, aprobări din partea autorităților de reglementare, îndeplinirea condițiilor de planificare
 • evaluarea riscului de inundații
 • planificarea durabilă a districtelor urbane conform cerințelor DGNB, LEED etc.
 • evaluarea instalațiilor de evacuare și modelarea canalizărilor
 • proiectarea rețelelor durabile de canalizare urbană (sustainable urban drainage system – SUDS)
 • proiectarea structurilor de protecție împotriva inundațiilor
 • planificarea reducerii inundațiilor
 • planuri strategice generale și planificarea investițiilor.

Construcție și funcționare

 • proiectare preliminară și detaliată
 • documentație pentru contracte, specificații și management de proiect
 • permise, aprobări și licențe de la agenții de mediu
 • supervizarea locației și aprobări pentru lucrări temporare
 • planuri de avertizare și evacuare în caz de inundație
 • pregătirea manualelor de utilizare și întreținere

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites