Alimentarea cu apă potabilă și pierderile de apă

Apa potabilă este cea mai importantă resursă de consum uman pe care o avem. De aceea, alimentarea fiabilă cu apă potabilă, disponibilă 24 de ore pe zi – șapte zile pe săptămână – este esențială pentru bunul mers al societății.

Contacts

Danut Gabriel Dima

Danut Gabriel Dima

Telefon: +40 735565731

Furnizăm companiilor de alimentare cu apă și autorităților servicii de consultanță privind alimentarea cu apă potabilă sigură în prezent și pentru generațiile viitoare.

Oferim asistență clienților pentru a alege soluția cu eficiență optimă din punct de vedere financiar și energetic în următoarele sectoare:

 • identificarea resurselor de apă
 • calitatea și chimia apei
 • managementul captării apei de suprafață
 • optimizarea zonelor de captare și modelarea 3D a apei freatice
 • procese de tratare a alimentării cu apă
 • distribuția apei și rețele de apă
 • stabilirea unor zone de contorizare districtuale
 • modelare hidraulică
 • zone de presiune și optimizarea consumului de energie
 • reducerea pierderilor
 • managementul apei necontorizate
 • soluții de tip SIG și bazate pe web
 • sistem de contabilizare pentru utilități
 • managementul activelor
 • reabilitarea conductelor
 • managementul alimentării cu apă și planificare strategică
 • asistență la funcționare și întreținere
 • reutilizarea surselor de apă pluvială
 • planificarea reacției în caz de urgență
 • asistență în caz de urgență la contaminarea apei potabile.

Ramboll are numeroși ani de experiență în servicii de consultanță privind alimentarea cu apă în toate fazele, de la sursă la proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și soluții software de înaltă tehnologie pentru administrarea surselor de apă.

Alimentarea cu apă sigură și fiabilă

Pentru a asigura buna calitate a apei potabile este necesară acordarea unei atenții constante captării surselor de apă, precum și proceselor de tratare a apei de la uzinele de apă. Am proiectat un număr mare de uzine de apă, bazate atât pe extragerea apei freatice din zone de captare, cât și pe tratarea apei de suprafață. Expertiza noastră esențială constă în dezvoltarea proceselor, proiectare generală și detaliată, precum și evaluarea proceselor biologice, chimice și fizice la uzine de apă existente. Astfel, vă putem oferi asistență atât pentru unități noi, cât și pentru modernizarea uzinelor în ceea ce privește captarea și tratarea apei de suprafață, precum și stabilirea zonelor de captare și extragerea și tratarea apei freatice.

Misiunea noastră este de a urmări fiecare proiect în toate etapele, de la idei conceptuale și analiză, dimensionarea proceselor și proiectare conceptuală, proiectare detaliată și ofertare, până la construcția și darea în exploatare a unei uzine. Rolul nostru preferat este cel de consultant principal, în care ne putem asuma responsabilitatea pentru dezvoltarea proceselor, ingineria mecanică și ne putem utiliza resursele în alte discipline tehnice, cum ar fi: sectorul civil, structuri, încălzire, ventilație și climatizare (IVC), inginerie electrică și automatizare.

Planificarea strategică a alimentării cu apă

În toată lumea există o cerere crescută de servicii de alimentare cu apă, mai ales ca urmare a consolidării legislațiilor naționale și cerințelor UE privind apa potabilă. Experiența noastră vastă și de lungă durată în servicii de asistență pentru companii de alimentare cu apă și de dezvoltare a unor planuri de alimentare cu apă ne ajută să transformăm aceste cerințe mai mari în soluții practice. Clienții beneficiază de cunoștințele și experiența noastră când le oferim asistență la crearea unor planuri privind apa și de acțiune.

Specialiștii de la Ramboll, cu experiență în planificarea alimentării cu apă, lucrează în strânsă colaborare cu guverne locale și implică în mod regulat politicieni și personal administrativ. Aplicăm cele mai recente instrumente de tip Sistem Informațional Geografic (SIG) în activitatea noastră și le furnizăm clienților planuri digitale particularizate privind alimentarea cu apă.

Pregătirea pentru urgențe

O parte esențială din furnizarea alimentării cu apă sigură și fiabilă este stabilirea unui plan solid de reacție în caz de urgență pentru a asigura nivelul corespunzător de pregătire pentru urgențe în cele mai grave situații. Vizitele la fața locului la uzina de apă, trecerea în revistă a proceselor împreună cu operatorii instalațiilor și discuțiile detaliate cu managerii pot indica punctele cele mai slabe sau cu cel mai mare risc din lanțul de alimentare cu apă. Aceste constatări sunt transformate în măsuri în caz de urgență stabilite pentru uzina de apă, astfel eliminând sau reducând semnificativ riscurile pentru consumatorii de apă potabilă.

Managementul, funcționarea și întreținerea

Funcționarea planificată și întreținerea sistematică a uzinelor de tratare a apei pot preveni majoritatea problemelor care apar și le acordă clienților încredere pentru a dedica resurse suplimentare numai acolo unde este necesar.

Reducerea pierderilor și a volumului de apă necontorizată este foarte importantă pentru managementul corespunzător al unui serviciu de alimentare cu apă și în majoritatea țărilor au fost implementate programe de detectare a pierderilor pentru a reduce pierderile de apă din conducte. Definirea unor zone de contorizare districtuale și partiționarea rețelei de distribuție a apei sunt instrumente puternice pentru identificarea zonelor cu cele mai mari pierderi și stabilirea priorității eforturilor. Ramboll a dezvoltat un sistem de contabilizare și contorizare fiabil, care permite serviciului de alimentare cu apă să gestioneze administrarea, furnizând totodată o interfață bazată pe web pentru deservirea clienților. În plus, Ramboll furnizează o serie de instrumente software de tip SIG pentru marcarea conductelor, înregistrarea pierderilor, reabilitarea conductelor și colectarea de informații pentru planificarea alimentării cu apă.

Optimizarea consumului de energie este o altă măsură importantă pentru a asigura buna funcționare a unui serviciu de alimentare cu apă. Stabilirea zonelor de presiune prin configurarea unui model hidraulic pentru sistemul de distribuție poate reduce semnificativ spargerea conductelor, precum și consumul de energie de la stațiile de pompare și de suprapresiune.

Reutilizarea apei

Numeroase regiuni din toată lumea se confruntă cu probleme grave privind resursele limitate de apă. Ramboll a furnizat consultanță autorităților privind posibilitățile de reutilizare a apei, de ex. realimentare cu ape pluviale, asigurând totodată alimentarea cu apă potabilă sigură. Este de remarcat faptul că la sediul principal al Ramboll de la Copenhaga, apa de ploaie este reutilizată pentru a reduce propriul consum de apă la Ramboll.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites