Infrastructura de apă și apă uzată

Reabilitarea conductelor de canalizare existente și crearea de instalații noi, evacuarea apelor pluviale, rezervoarele de stocare a apelor pluviale, bazinele deschise de ape pluviale și rețelele de distribuție a apei – toate sunt în prim-plan în întreaga lume.

Contacts

Danut Gabriel Dima

Danut Gabriel Dima

Telefon: +40 735565731

Rețele de canalizare

Costurile de întreținere și îmbunătățire a infrastructurii urbane de apă reprezintă adesea până la 80% din investițiile totale de capital pentru companiile de utilități, așadar planificarea corespunzătoare și execuția eficientă în privința costurilor sunt măsuri importante pentru a obține eficiență sporită în cadrul companiei de utilități.

Ramboll are expertiză extinsă în ceea ce privește asistența tehnică pentru infrastructura de apă și apă uzată:

 • rețele de canalizare
 • galerii de canalizare
 • bazine de ape pluviale
 • rețele de apă potabilă
 • sisteme de evacuare și deversare în ape maritime• adaptarea la schimbările climatice și procesarea apelor pluviale
 • protecție împotriva inundațiilor
 • rețele durabile de canalizare urbană (SUDS).

Servicii privind infrastructura de apă și apă uzată

Serviciile noastre de consultanță privind infrastructura de apă și apă uzată acoperă întreaga gamă de la:

 • peisagistică urbană acvatică
 • planificarea alimentării cu apă
 • managementul apei uzate și planificare strategică
 • managementul activelor
 • rapoarte de inspecție a canalizării prin CCTV și planificarea reînnoirii
 • modelare de rețele 1D și 2D, de ex. Mike Urban, Mike 11, Mike 21, EPANET și Aquis
 • proiectare conceptuală
 • proiectare detaliată
 • ofertare, contracte FIDIC
 • supervizarea construcției

Un mare număr de clienți de la companii de utilități la instituții financiare internaționale au contractat Ramboll pentru proiecte privind infrastructura de apă și apă uzată în toată lumea.

Canalizare

Canalele colectoare vechi sau neadecvate pun o problemă majoră pentru mediu la nivel mondial. Ramboll are expertiză solidă în proiecte de asistență tehnică de vârf privind reabilitarea și proiectarea infrastructurii de apă și apă uzată.

Adaptarea la schimbările climatice și procesarea apelor pluviale

Precipitații de intensitate neobișnuită se produc din ce în ce mai frecvent în toată lumea și frecvența acestora va continua probabil să crească. Pe măsură ce efectele schimbărilor climatice se fac vizibile, lucrările de adaptare la acestea sunt luate mai în serios.

La Ramboll, oferim asistență clienților pentru a calcula consecințele financiare ale schimbărilor climatice și a găsi noi soluții la acestea. Utilizăm software dedicat de modelare computerizată pentru a modela inundațiile la sol, oferind clienților o privire de ansamblu asupra consecințelor precipitațiilor intense în anii următori.

Numeroase sisteme de canalizare sunt perimate și necesită investiții semnificative pentru a le moderniza și a le spori eficiența. Prin planificare detaliată, va fi posibilă optimizarea unor astfel de investiții. Furnizăm clienților o privire de ansamblu cuprinzătoare asupra sistemului lor de canalizare și le oferim asistență pentru a planifica proiecte viitoare de renovare, eficiente în privința costurilor. Datorită experienței noastre de numeroși ani în proiectarea conductelor, a instalațiilor de evacuare în ape curgătoare și maritime, a bazinelor, canalelor, scurgerilor, stațiilor de pompare și instalațiilor de deversare, le putem garanta clienților accesul la un nivel înalt de profesionalism și expertiză.

Rețele de apă potabilă

Funcționarea planificată și întreținerea sistematică a uzinelor de tratare a apei uzate pot preveni majoritatea problemelor care apar și le acordă clienților încredere pentru a dedica resurse suplimentare numai acolo unde este necesar.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites