Managementul resurselor de apă

Creșterea populației, dezvoltarea exploatărilor industriale și a irigațiilor, combinate cu efectul schimbărilor climatice, duc la creșterea cererii de apă.

Contacts

Daniela Podoleanu

Director departament WRM
Telefon: +4021 314 8314

Managementul resurselor de apă cuprinde o serie largă de discipline și domenii de expertiză, inclusiv: managementul integrat al resurselor de apă, estimarea cererii de apă potabilă și pentru irigații, cartografierea apei freatice și monitorizarea apei de suprafață, simularea și modelarea circuitului apei în natură, legislație, managementul bazinelor apelor curgătoare, consolidarea instituțională și a capacităților și protecția resurselor de apă.

Ramboll are o vastă experiență în managementul resurselor de apă și un portofoliu impresionant de proiecte pentru organizații naționale și internaționale, instituții guvernamentale, primării și companii de alimentare cu apă. Inginerii, hidrologii, geologii, geofizicienii, chimiștii, sociologii și agronomii noștri le oferă clienților cunoștințe la zi și experiență practică în implementarea managementului resurselor de apă. Toate acestea sunt menite să asigure alimentarea durabilă cu apă în prezent și pentru viitor.

O abordare integrată a managementului apei

Provocările principale ale managementului apei din prezent pot fi înțelese numai în contextul foarte larg al sistemelor socioeconomice mondiale. Este un fapt acceptat pe scară largă că managementul apei poate fi realizat în mod durabil și echitabil numai printr-o abordare integrată. Evaluarea resurselor stă la baza luării unor decizii raționale, iar autoritățile care recurg la astfel de evaluări trebuie să beneficieze de susținere suplimentară și extindere de la nivel local la nivel internațional.

Abordarea integrată a companiei Ramboll privind resursele de apă asigură faptul că managementul, dezvoltarea și utilizarea resurselor de apă îndeplinesc cerințele socioeconomice, ecologice, de dezvoltare durabilă și multisectoriale. Se aplică soluții tehnice complexe și părțile interesate sunt încurajate să se implice.

Furnizarea apei potabile sigure

Accesul la apă potabilă sigură este un drept fundamental al omului și o componentă-cheie a unei politici eficiente pentru protecția sănătății. Managementul resurselor de apă pentru a asigura calitatea corespunzătoare a apei potabile este o preocupare globală și o prioritate pentru dezvoltarea durabilă – alimentarea cu apă potabilă de bună calitate stă la baza bunului mers al societății.

Apa de suprafață este utilizată ca resursă principală de apă potabilă în majoritatea țărilor. În toată lumea, Ramboll a susținut numeroase companii de utilități și autorități să gestioneze zonele de captare a apelor de suprafață și curgătoare pentru a asigura o resursă de apă potabilă viitoare durabilă și a furnizat analiza generală a resursei disponibile.

Distribuția neuniformă a apei de suprafață și deteriorarea calității vor duce probabil la exploatarea mai intensă a resurselor de apă freatică în deceniile viitoare. Creșterea nivelului de industrializare și, în consecință, a riscului de poluare se adaugă la riscurile de extragere excesivă a apei freatice și pot spori riscurile de subsidență și infiltrare a apei sărate. Adăugând apa de suprafață și apa freatică, o abordare integrată a managementului resurselor de apă va deveni chiar și mai importantă.

Datorită programului național de cartografiere a apei freatice din Danemarca, Ramboll are o vastă experiență în cartografierea apei freatice. Aceste competențe includ servicii precum: inspecții geofizice, modelare geologică 3D, modelarea apei freatice și strategii de explorare a zonelor de captare.

Reutilizarea apei a fost introdusă în ultimul deceniu în numeroase locuri, ca sursă nouă sau suplimentară de apă. Ramboll a desfășurat studii privind integrarea reutilizării apei în consumul general de apă, asigurând în continuare apă potabilă sigură și igienică.

Schimbările climatice și calitatea apei

Schimbările climatice globale vor mări probabil frecvența și intensitatea secetelor și inundațiilor și devin un factor din ce în ce mai important în ceea ce privește atât cantitatea, cât și calitatea resurselor de apă freatică și de suprafață. Resursele de apă trebuie gestionate în mod holistic pentru generațiile viitoare. Luând în considerare creșterea ritmului de extragere, problema optimizării modului în care utilizăm resursele de apă va deveni din ce în ce mai importantă pentru a avea în continuare apă potabilă de bună calitate. Combinația dintre secete și extragerea excesivă poate duce la reducerea pânzei freatice și, în cele din urmă, la un posibil deficit de apă. Pentru a preveni aceasta, este important să avem o înțelegere administrativă comună, în ciuda unor decizii mai arbitrare.  Puteți citi mai multe despre serviciile noastre de adaptare la schimbările climatice și de management al riscului de inundații aici.

Directiva-cadru privind apa a UE

În Europa, Directiva-cadru privind apa definește obiectivele europene pentru protecția resurselor noastre valoroase de apă. Aceasta urmărește să promoveze consumul de apă în mod durabil, să reducă poluarea apei și să asigure reducerea progresivă a poluării apei freatice. Directiva propune o abordare holistică a acestor aspecte, solicitând ca procesul de planificare și implementare să includă studii socioeconomice și implicarea părților publice interesate. Expertiza integrată a companiei Ramboll în managementul resurselor de apă și al bazinelor apelor curgătoare, implicarea părților interesate și economia apei ne permite să oferim asistență clienților pentru a face față noilor provocări puse de Directiva-cadru privind apa.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites