Procesul si tratarea apei si apei uzate

Procesarea în siguranță a apei uzate este esențială pentru sănătatea publică. De asemenea, proiectarea eficientă și inovatoare a sistemelor de apă uzată stă la baza dezvoltării durabile.

Contacts

Danut Gabriel Dima

Danut Gabriel Dima

Telefon: +40 735565731

Sisteme de tratare a apei

Oferim asistență clienților pentru a alege soluția cu eficiență optimă atât din punct de vedere financiar, cât și energetic în următoarele sectoare:

  • procese de tratare a apei – captarea apei de suprafață
  • procese de tratare a apei – extragerea apei freatice
  • procese de tratare a apei uzate
  • sedimente, reziduuri organice și biogaz
  • managementul apei uzate și planificare strategică
  • sisteme de evacuare și deversare în ape maritime
  • funcționare și întreținere

Ramboll are numeroși ani de experiență în toate tipurile de servicii de consultanță privind apa și apa uzată, precum și în proiectarea sistemelor de tratare a apei și apei uzate în toată lumea.

Procese de tratare a apei

Proiectarea uzinelor de apă depinde de tipul sursei de apă și de calitatea apei brute. La Ramboll, am proiectat un număr mare de uzine de apă bazate pe extragerea apei freatice, precum și uzine de tratare a apei de suprafață.

Expertiza noastră esențială constă în dezvoltarea proceselor, proiectare generală și detaliată și vă putem oferi asistență atât pentru uzine de apă noi, cât și pentru revizia și modernizarea unităților existente. Putem oferi asistență în toate etapele, de la idei conceptuale și analiză, dimensionarea proceselor și proiectare conceptuală, proiectare detaliată și ofertare, până la construcția și darea în exploatare a unei uzine, a unui sistem SCADA și a clădirilor.

Procese de tratare a apei uzate

Asigurarea calității apei impune acordarea unei atenții constante evacuării apei uzate și bunei funcționări a uzinelor de tratare a apei uzate. Expertiza noastră esențială constă în dezvoltarea proceselor, proiectare generală și detaliată în cadrul dezvoltării proceselor biologice, chimice și fizice la uzine de tratare a apei uzate. Vă putem oferi asistență atât pentru unități noi, cât și pentru modernizarea uzinelor, în sectoare cum ar fi tratarea de gradul al treilea, tratarea sedimentelor, fermentare anaerobă și eliminarea sedimentelor.

Misiunea noastră este de a urmări fiecare proiect în toate etapele, de la idei conceptuale și analiză, dimensionarea proceselor și proiectare conceptuală, proiectare detaliată și ofertare, până la construcția și darea în exploatare a unei uzine. Rolul nostru preferat este cel de consultant principal, în care ne putem asuma responsabilitatea pentru dezvoltarea proceselor și ingineria mecanică și ne putem utiliza resursele în alte discipline tehnice, cum ar fi: sectorul civil, structuri, încălzire, ventilație și climatizare (IVC), inginerie electrică și automatizare.

Tratarea sedimentelor, procesarea reziduurilor organice și reducerea emisiilor și a poluării

Ramboll se numără printre primii consultanți în tratarea sedimentelor și a reziduurilor organice, oferind expertiză în tratarea reziduurilor organice și a sedimentelor, utilizarea materiei organice pentru a produce biogaz și a reduce astfel emisiile de gaz cu efect de seră, reducerea mirosurilor și poluării din materie. Combinând competența în serviciile noastre privind apa uzată, energia, solul poluat și apa freatică, furnizăm o soluție completă pentru clienți.

Funcționare și întreținere

Funcționarea planificată și întreținerea sistematică a uzinelor de apă și de tratare a apei uzate pot preveni majoritatea problemelor care apar și le acordă clienților încredere pentru a dedica resurse suplimentare numai acolo unde este necesar. Ramboll a dezvoltat un sistem fiabil care îi permite utilizatorului să gestioneze eficient funcționarea și întreținerea bazinelor, clădirilor, canalelor și stațiilor de pompare.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites