Eficienţa energetică

Creşterea eficienţei energetice merge mână în mână cu reducerea impactului asupra mediului. Iar soluţiile cele mai inteligente nu trebuie să afecteze gradul de confort sau profiturile.

Putem oferi soluţii inteligente de promovare şi creştere a eficienţei energetice. Serviciile noastre specifice în acest sector includ:  
  • Management de proiect  
  • Elaborarea politicilor şi stategiilor de eficienţă energetică pentru autorităţile naţionale şi locale
  • Evaluarea impactului măsurilor de eficienţa energetică
  • Elaborarea de campanii de informare privind economisirea de energie
  • Analiza obstacolelor potenţiale referitoare la economisirea energiei
  • Contribuţia la o mai bună înţelegere a politicii europene de eficienţă energetică şi sprijinirea implementării acesteia

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites