Termoficare

În climatele urbane, sistemele de termoficare reprezintă cheia pentru utilizarea eficientă a surselor nepoluante de încălzire. De asemenea, sistemele de răcire la nivel de oraşe pot furniza clădirilor comerciale apă răcită din surse cu emisii reduse de carbon.

Termoficarea este un domeniu cheie de expertiză al echipei Ramboll Romania, fiind totodată una din principalele priorităţi de investiţie la nivel naţional până în 2020. Noi vă putem oferi know-how-ul specializat în vederea sprijinirii autorităţilor române în procesul de aliniere la cerinţele UE din acest domeniu.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites