Mediu şi Natură

Ramboll Romania oferă consultanţă profesională pentru protejarea mediului înconjurător. Avem o abordare durabilă şi completă ţinând seama de consideraţiile de mediu, cele economice, sociale şi de securitate.

Contact

Silviu Stoica

Dr.Ing., Director General
Telefon: +4021 232 0182
Prin intermediul proiectelor de mediu, Ramboll Romania abordează probleme specifice la nivel naţional legate de standarde şi directive UE. Am dovedit că hotărârea noastră de a construi o "Românie verde" contribuie la dezvoltarea unui management de mediu solid la toate nivelurile: local, regional, şi naţional. Pe lângă expertiza tehnică, mai putem furmiza soluţii eficiente pentru  dezvoltarea capacităţii şi a gradului de conştientizare în domeniul mediului.

Proiecte reprezentative

Implementarea Directivei Europene IPPC

Directiva IPPC reprezintă principalul act legislativ pentru reglementarea emisiilor industriale în aer, apă şi sol în Uniunea Europeană. IPPC se bazează pe autorităţi competente pentru a stabili valorile limită de emisie.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Alte site-uri

Alte site-uri