Management şi Societate

Lucrăm în strânsă colaborare atât cu sectorul privat, cât şi cu sectorul public, încurajând toţi clienţii noştri să fie activi şi să exceleze în ceea ce fac.

Acest domeniu orizontal de expertiză se concentrează asupra părţii mai “soft” a managementului de proiect, pe care noi o considerăm a fi esenţială pentru dezvoltarea unor proiecte eficiente pe termen lung. Oferim experienţa noastră în domeniul managementului de proiect şi al instruirii pentru a sprijini schimbările sociale şi organizaţionale generate de proiectele de investiţii. Instructorii noştri au dezvoltat metodologii speciale, planuri de training şi instrumente de lucru, adaptate nevoilor specifice ale clienţilor.

Proiecte reprezentative

Implementarea Directivei Europene IPPC

Directiva IPPC reprezintă principalul act legislativ pentru reglementarea emisiilor industriale în aer, apă şi sol în Uniunea Europeană. IPPC se bazează pe autorităţi competente pentru a stabili valorile limită de emisie.

Ramboll susţine implementarea directivei europene SEA

Ramboll Romania s-a alăturat Ramboll Danmark A/S, Ramboll Finnconsult Oy şi Ramboll Natura pentru a implementa proiectul “Întărirea capacităţii instituţionale de implementare şi aplicare a Directivei SEA şi a Directivelor de Raportare”.

Asistenţă în implementarea proiectelor de mediu ale Uniunii Europene

Ramboll Romania a sprijinit municipalităţile şi IMM-urile româneşti pentru ca acestea să beneficieze de pe urma fondurilor europene disponibile pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu.

Ramboll În Romania

Ramboll În Romania
Phoenicia Business Centre
Strada Turturelelor nr.11A, Corp C, Etaj 8
Sector 3, Bucureşti 030881
Tel:+4021 232 0182
Fax:+4021 232 1889

Mail: RambollSEE@ramboll.com

Other sites

Other sites